Beproefde lesmethode

Al op honderden scholen ingevoerd.
Meer...

Bereikt kerndoelen

Draagt met 1 uur per week bij aan het bereiken van 6 kerndoelen.
Meer...


Eenvoudig in te voeren

Leerkrachten kunnen met het lesboek direct aan de slag.


Lesboek
voor
Groep 4Lesboek
voor
Groep 5Lesboek
voor
Groep 6Lesboek
voor
Groepen 7 en 8

Over de methode Bestellen Gratis lesmateriaal Contact

Kinderen vinden de lessen geweldig - de Volkskrant


Met de methode leren kinderen filosoferen aan de hand van verhalen en spelletjes. In wekelijkse sessies onderzoeken ze met elkaar filosofische vragen over geluk, angst, schoonheid, regels, milieu. Vragen waarop niet slechts één antwoord het juiste is,  maar  waarbij  het  gaat  om  goede argumenten en ideeën. Vragen ook die vaak gelegenheid bieden om na te denken over normen en waarden.

De methode wordt al jaren op Schotse basisscholen gebruikt en is geschikt voor groep 4 t/m 8. De Universiteit van Dundee toonde aan dat kinderen veel beter leren denken en dat ze daarvan ook bij andere vakken profijt hebben. Bovendien krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, leren ze om te argumenteren in een groep en krijgen ze inzicht in het denken van anderen.

Voor de lesmethode is alleen het lesboek voor de leerkracht nodig. Al het overige lesmateriaal is kosteloos van deze website op te halen.

   Lees de recensies:
'Pech? Dan moet je even wachten op geluk!' Filosofieles op de basisschool - J/M ouders

Een goede investering in kinderen - Dr. Steve Trickey, BBC

Kinderen werden effectieve denkers met zelfvertrouwen. Wie vroeger geen mening durfde te geven, deed dat nu hardop en beargumenteerd. Kinderen werden ook toleranter voor meningen van anderen - Prof. Keith Topping


Leerlingen krijgen begrip voor anderen en een groter inlevingsvermogen - Trouw

De methode is beslist een aanrader voor iedereen die met kinderen filosofeert - Wouter Pols, Hogeschool Rotterdam

De lesmethode 'Denken door Filosofie' wordt zonder winstoogmerk uitgegeven door de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs