"De gedroomde school" (Trouw)

Voor onze kleinschalige scholen zoeken we docenten voor Havo en Vwo. We hebben weinig 'overhead' en stellen het docentschap centraal. Er zijn geen andere scholen waar je als docent meer tot je recht komt.

Kleine klas schept ruimte voor zowel docent als leerling
AOb Onderwijsblad

We hebben kleine klassen (ca. 16 lln.) en roosteren ruim voldoende tijd in voor elk vak. Daardoor hebben docenten alle ruimte voor aansprekend onderwijs. We werken doelgericht en vertrouwen liever op een cultuur van persoonlijke aandacht dan op regels en protocollen. We zoeken daarom docenten die:

  1. kleine klassen benutten voor verdieping van het onderwijs
  2. prettige omgang met leerlingen onderhouden
  3. verantwoordelijkheid nemen
  4. onderwijsvernieuwing alleen omhelzen als het om echte verbetering gaat

SvPO is gewoon bekostigd, maar bewijst dat door goede organisatie kleine klassen mogelijk zijn. Daardoor zijn onze scholen bij ouders en leerlingen populair. We hebben dan ook bijna altijd meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. Niet voor niets mogen we de komende jaren een hele reeks nieuwe scholen in Nederland openen.

Het werken voor een groeiende organisatie biedt extra voordelen. Het geeft meer zekerheid, meer ruimte voor persoonlijke groei en betere arbeidsvoorwaarden.

Interesse om bij ons te komen werken? Stuur dan een cv en korte motivatie en vermelding van de gewenste locatie (Amsterdam, Deventer, Geldermalsen, Hengelo, Hoorn, Hurdegaryp, Kapelle of Utrecht) naar: vacatures@svpo.nl

Hier kom ik echt toe aan lesgeven
docent in weekblad Groene Amsterdammer

Arbeidsvoorwaarden beter dan CAO

We beschouwen docenten als professionals en dat laten we ook in onze arbeidsvoorwaarden merken. Die zijn daardoor de beste in de sector. Bovenop de CAO-VO bieden we:

  1. Tredes 1 t/m 12 gemiddeld 2,38% hoger.
  2. Bonus regeling (tot 9,0% van het salaris).
  3. Budget van 1.600 euro (bij voltijds aanstelling) om naar eigen inzicht te besteden.
  4. Drie extra salaristreden (13, 14 en 15) voor LB en LD. Voor LD betekent dit zelfs dat de hoogste trede gelijk is aan die van LE !
  5. Eerstegraads docenten in de bovenbouw groeien standaard naar LD (en kunnen vervolgens dus doorgroeien naar LE).

Het succes van onze scholen en de goede organisatie garandeert bovendien zekerheid over de aanstelling en de omvang daarvan.

Werkdruk onder controle

De werkdruk is bij ons kleiner dan op andere scholen. Niet alleen door het geringere aantal leerlingen, maar ook doordat we voor elk vak voldoende tijd inroosteren. Stress over het halen van de planning is er zelden.

We hebben een informele sfeer en beperken het vergaderen tot een minimum. Het nakijkwerk is beperkt, doordat docenten veel minder leerlingen hebben. Ook is daardoor het mentoraat minder belastend.


"Ik wist vanaf dag één dat ik hier wilde werken. In deze omgeving kan ik mijn kennis ook echt aan leerlingen overbrengen. Hier ben je niet bezig orde te houden, je kunt echt een goede les bieden. Dat is het voordeel van die kleine klassen. De leerlingen die moeite hebben met Frans kan ik zo extra aandacht geven. Maar ook de leerlingen die goed zijn komen aan hun trekken. Ik heb in totaal 80 leerlingen, verdeeld over 5 klassen. Na afloop van een toets spreek ik met iedereen persoonlijk door wat goed of fout is gegaan. Zo weten we gelijk de aandachtspunten voor de komende tijd."

Francis Cediey, docente Frans